Urdrag ur belastningsregistret

Vi i Läko samt Salt tycker det är viktigt att våra barn och unga ska känna sig trygga när vi är på läger. Därför vill vi att du som ska arbeta i direkt kontakt med barnen ska beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ska du sedan visa för din Salt koordinator. Detta gör vi inte för att vi misstror någon, men vi vill visa att det är en viktig fråga. Alla ska känna sig trygga.
Vi i Läko räknar alltså med att regioner/distrikt ansvarar för att detta är gjort när man kommer till Patrullriks.
På www.polisen.se under fliken “belastningsregistret” kan du enkelt beställa utdraget.
Hälsningar från Läko genom lägerchefen.